Grundejerforeningen Bakkebjerg

Forside   Bestyrelse   Vedtægter   Ordensreglement   Referater & regnskab   Links   Diverse

Velkommen til Grundejerforeningen Bakkebjerg (GfB)

GfB ligger sådan cirka midtvejs mellem Udsholt og Rågeleje, og består udelukkende af fritidsboliger/fritidsgrunde.

Følgende veje er med i GfB: Bue-ager (t.o.m. nr. 42), Grøn-ager, Hvid-ager, Kilde-ager, Leerbjerg-Åsen (f.o.m. nr. 5 & 6), Rød-ager og Tofthøjs-Åsen (f.o.m. nr. 25 og 26).

På Leerbjerg-Åsen går grænsen ved gangstien tæt ved Magle-Gjærdet. På Bueager går grænsen ved Storedamms-Åsen, der hvor åen løber under vejen. På Tofthøjs-Åsen går grænsen ved Kildeager.

Kort over foreningen HER

Grundejerforeningen består af i alt 121 parceller.

Den er stiftet 9. maj 1973, og både nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matrikel 4a & 4c, Bakkebjerg By, Blistrup, har både ret og pligt til at være medlemmer.

Billederne øverst på denne side viser gravhøjene ved Maglehøjvej, samt kysten ved Rågeleje.

Seneste nyt:

 

2017 05 19

Så er referatet fra den ekstraordinære samt den ordinære generalforsamling 30. april klar - se mere under 'Referater og regnskab

 

 

2017 05 19

OBS-OBS. Gribskov Kommune indkalder til møde vedrørende kystsikring, fredag den 2. juni kl. 16 - se mere HER

 

 

2017 04 28

Indkomne forslag til vedtægtsændringer, se mere HER og HER

 

 

2017 04 15

Så indkaldes der til den årlige generalforsamling, det er den 30/4 kl. 10 på Blistrup Skole, læs mere HER. Årsregnskabet for 2016 kan ses HER. Budgettet for 2018 kan ses HER

 

 

2017 03 21

Vedrørende regnskab 2016: Begge revisorer er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, og har derfor bedt mig om at lægge deres kommentarer til regnskabet ind på hjemmesiden. De kan ses HER

 

 

2017 01 10

Nyt fra GGGF - grundejersammenslutningen i Gribskov Kommune, læs mere HER

 

 

2017 01 09

Det er ikke længere SlamBergT der har entreprisen med at tømme samletanke og mini renseanlæg, men derimod Svend Erik Nordby. Tlf. 48 39 23 05

 

 

2017 01 08

Slå kryds i kalenderen allerede nu. Næste ordinære generalforsamling er fastlagt til den 30/4 2017 kl. 10:00 på Gilbjergskolen Blistrup (Blistrup Skole), Toftegårdsvej 6, 3230 Græsted

 

 

2017 01 08

Til beroligelse for et enkelt medlem af denne forening: Alle - gentager alle - mails sendt til bestyrelsen (snabel-a-) bakkebjerg.dk, sendes helt og aldeles automatisk og u-censurerede til alle medlemmer af bestyrelsen. Så skulle det være på plads

 

 

2016 09 21

Nyt fra GGGF - grundejersammenslutningen i Gribskov Kommune, læs mere HER

 

 

2016 07 20

Vedrørende brev fra Gribskov Kommune med påbud om at beskære beplantning i skel.

Tilsyneladende har et antal grundejere i vores forening, modtaget et brev med krav om at overholde gældende regler for beskæring mht. rabatter og vej – angiveligt efter dét som kommunen beskriver som ’en henvendelse’ - med efterfølgende inspektion fra deres side. 

Vi skal i den forbindelse understrege, at denne ’henvendelse’ INTET har med bestyrelsen at gøre, og som derfor må komme fra anden side.

Er man nysgerrig over hvem anmelderen kunne være, kan man jo altid rette henvendelse til Gribskov Kommune og bede om aktindsigt, da man – ifølge lov om offentlig forvaltning – ikke kan anmelde nogen anonymt, eller sagt med andre ord: Så har man ret til at få at vide hvem anmelderen er.

 

2016 06 27
Info: Det er ikke længere ISS Køster der har entreprisen for Gribskov Kommune, med at tømme vore samletanke mm., men derimod ham her; SlamBergT, tlf. 4041 0520 eller 2672 1406
 

 

 

2016 06 26
Så er den nye bestyrelse på plads - se mere under 'Bestyrelse'

 

2016 06 23
Info fra 'Gribvand' angående afledning af vand - se mere HER
 

2016 06 15
Så er referat fra generalforsamling 2016 lagt ind
på hjemmesiden - se under 'Referater & regnskab

 

2016 04 18

Grundejerforeningen Bakkebjerg

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2016

 

Adresse: Blistrup Skole, Toftegårdsvej 6, Blistrup, 3230 Græsted

Dato: Søndag den 29. maj 2016

Tid: Kl. 10:00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab

4) Indkomne forslag, herunder budgetoversigt til godkendelse og fastsættelse af

     kontingent.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, 1. bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand.

6) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7) Valg af 2 revisorer

8) Valg af 1 revisorsuppleant

9) Eventuelt.

 

Forslag eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 14. maj 2016.

Der bliver mulighed for at få lidt morgenbrød.

 

Vel mødt og med venlig hilsen

Bestyrelsen

E-mail: bestyrelsen@bakkebjerg.dk


2016 04 18
Regnskab for 2015 samt budget for 2017 er nu lagt op under 'Referater & regnskab'


2016 03 18
Det er tid til kontingentindbetaling. Du skal indbetale kontingentet 600,- på grundejerforeningens konto: reg.nr. 6301 kontonr: 7386613.
Sidste rettidige indbetaling er 31.marts 2016.
Husk at angive vejnavn og husnummer i meddelelsesfeltet, når du overfører pengene!


2015 05 26
Referat fra generalforsamlingen 17. maj 2015 og formandens beretning er nu lagt op under referater og vedtægterne er blevet opdateret med de seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen 2015.

2015 04 14
Det er tid til kontingentindbetaling. Du skal indbetale kontingentet 600,- på grundejerforeningens konto: reg.nr. 6301 kontonr: 7386613.
Sidste rettidige indbetaling er 31.marts 2015.
Husk at angive vejnavn og husnummer i meddelelses feltet, når du overfører pengene !

2015 04 14 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tid: Søndag d. 17.maj kl. 10

Sted: Blistrup Skole Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag, herunder budgetoversigt til godkendelse og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, valg af kasserer, valg af 1 bestyrelsesmedlem
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Eventuelt

2015 04 14 Forslag til vedtægtsændringer 2015 - se under diverse

2015 04 14 Rettelse af navn i årsregskab 2014 1 halvår. Under udgifter 8. linje skal der stå "Vederlag reparation af bomme Formand Erik Andreasen"

2015 04 14 Regnskab for 2008-2014 og budget for 2011-2016 er lagt ind under 'Referater og regnskab'

2015 03 31 Så er regnskab for 2013 og budget for 2015 lagt ind under 'Referater og regnskab'

2014 08 06 Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling 2014 lagt in på hjemmesiden - se under 'Referater og regnskab'

2014 05 29   Så er referatet fra den ordinære generalforsamling 2014 lagt ind på hjemmesiden - se under 'Referater'. Bemærk venligst at det er foreløbigt, hvorfor det heller ikke er signeret 

2014 04 15   VIGTIG INFORMATION: Ingen kloakering i vort område; men måske et alternativ der kan blive dyrt for den enkelte grundejer. Læs kommunens indlæg HER eller se det på side 27 i Ugeposten  HER

2014 03 20   Så er planerne for kloakering i vort område skrinlagt - i hvert fald indtil videre; læs mere HER

2014 01 08 Så er generalforsamlingen på plads - den afholdes: Søndag den 27/4 2014 kl. 10:00 på Blistrup Skole, Toftegårdsvej 6, 3230 Græsted. 

2013 05 03 Hvis man kigger dybt ned i nyhedsarkivet under datoen 2008.04.01 vil man se et indlæg, omkring adgangsvejen over marken fra ejendommen Toftegårdsvej 1. Der var rent faktisk kun tale om en aprilsnar, hvilket også blev meddelt senere, men nogen har måske misforstået det. Ejeren af ejendommen ser sig meget gerne frabedt at nogen benytter vejen, så derfor er opfordringen: Venligst benyt de autoriserede indfaldsveje til vores område, således at vi kan bevare det gode naboskab - takker.  

2013 01 28 Link til kommunens hjemmeside, angående 'Høring af revideret forslag til kloakering'. Læs det HER

2012 09 26  Vigtig information til de lodsejere der bor på Bue-ager og har grund stødende op til Kjøvsrenden - læs mere HER (eksemplet omhandler Tinkerup Å, men er også gældende for Kjøvsrenden)

2012 08 06  Vi har konstateret at flere af vore regnvandsbrønde er fuldstændig tilgroet med græs og andet snask. Vi opfordrer til at alle checker risten på 'deres' regnvandsbrønd(e) og foretager oprensning om nødvendigt. 

2012 06 17  Erik Andersen er efter eget ønske udtrådt som repræsentant i GGGF samt af bestyrelsen. Denne har efterfølgende rekonstitueret sig - se under fanebladet 'Bestyrelse'. 

2012 05 26   Tilsyneladende er der flere i vort område, der ikke kender reglerne for støj, så her er stk. 2 fra vort ordensreglement: Græsslåning er kun tilladt: Søn- & helligdage kl. 9:00-12:00, hverdage kl. 9:00-17:00. Disse tider gælder også for havefræsere, motorsave og lignende motorredskaber. Det er værd at bemærke at disse tider gælder for hele året. Venligst overhold reglen til fælles bedste.  

2012 04 24   Så er den årlige generalforsamling afviklet - uden den helt store deltagelse: 13 stemmer ud af 121 mulige kan vel næppe siges at være overvældende. Så snart referatet er godkendt, lægges det ind på hjemmesiden 

2012 02 15   Den kommende generalforsamling er fastsat til søndag d. 22. apríl 2012, kl. 10:00. Den afholdes i kantinen på Blistrup Skole, Toftegårdsvej 6, 3230 Græsted 

2012 01 24   Så er der - desværre igen - god grund til at være opmærksom på mistænkelige personer i området, idét der atter har været en brand, som man ikke kan udelukke er påsat. Læs mere HER 

2012 01 17   Indenfor de seneste uger har vi igen spottet et par mistænkelige biler i vort område. Jeg har derfor oprettet en SMS-kæde, som man kan tilmelde sig, hvis man ønsker at få en besked når der sker noget 'spændende' i grundejerforeningen, eller i dens umiddelbare nærhed. Hvis du er interesseret så send en mail til webmaster[snabel-a]bakkebjerg.dk, med det mobilnummer du ønsker at få beskeden på. Jeg forestiller mig, at de der ser noget der virker mistænkelig, sender mig en SMS, som jeg så videresender til alle tilmeldte i gruppen. PS: Du skal selv erstatte [snabel-a med et rigtigt et af slagsen. Jeg gør i øvrigt opmærksom på at det er et privat initiativ, og at grundejerforeningen som sådan, ikke er involveret. 

Har du vand på grunden ? Læs mere HER

2011 09 16   Borgermøde om kloakering i Rågeleje-Udsholt er nu fastlagt til den 14/11 2011 kl. ca. 19:00 - 21:00. Sted: Kantinen på Blistrup Skole, Toftegårdsvej 6, 3230 Græsted. Læs mere HÈR 

NYHEDSARKIV

 

 

 

Billeder fra området:

 

Billede 1

 

Billede 2

Billede 3

Billede 4

Billede 5

Billede 6

 

Grundejerforeningen Bakkebjerg © 2006 • Webmaster: bestyrelsen@bakkebjerg.dk